CliniClowns wil alle zieke en gehandicapte kinderen afleiding en plezier bieden. Hier is veel geld voor nodig. Omdat CliniClowns geen subsidie ontvangt, zijn zij geheel afhankelijk van onder meer giften van acties uit het bedrijfsleven. Studio Care4You steunt dit prachtige goede doel met een bijdrage.

Hoe steun ik?
Naast de behandelingen bij Studio Care4You, maak ik producten onder het label ‘Care4You Creative’. Hierbij kunt denken aan diverse (woon)accessoires. Van de opbrengsten van deze producten doneert Studio Care4You jaarlijks een bedrag aan CliniClowns Nederland.